en-joy  

Integrarea europeană în atenţia cetăţenilor europeni

12 11 2004 14:52

Asociaţia Pro Democraţia Club Braşov în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) si Asociaţia “Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov” a organizat seminarul de informare cu tema“Cetăţenia europeană-Aderarea României la Uniunea Europeană”.Locaţia seminarului a fost Sala de Sedinţe a Consiliului Local Braşov (Primaria din Centrul Vechi la et.1).

Seminarul s-a încadrat în proiectul Promotor European finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare şi s-a desfăşurat sub forma a două sesiuni, prima destinată cetăţenilor braşoveni si cea de-a doua organizaţiilor neguvernamentale braşovene.

Această iniţiativă a avut ca scop informarea cu privire la instituţiile Uniunii Europene, criteriile de extindere, la instrumentele de preadare şi la ce înseamnă a fi cetăţean european.

Trainerul Ionuţ Sibian, din partea FDSC ,a fost cel care a pregătit agenda întâlnirii şi a condus sesiunea la care au au fost prezenti 40 de participanţi.Acesta a declarat:„motivul realizării acestor sesiuni de informare destinate unor grupuri ţintă cât mai variate este unul obiectiv.S-a constatat în urma cercetărilor că anumite grupuri de persoane sunt puţin expuse informaţiei şi că mass-media nu acordă suficientă atenţie procesului de integrare.”

Primul punct atins pe ordinea de zi a fost prezentarea unui scurt istoric al Uniunii Europene. Ideea apariţiei U.E este regăsită în conceptul existenţei unui control al resurselor pentru a se evita conflictele dintre state în Europa.De aceea în anul 1950 doi politicieni francezi ,Jean Monnet si Robert Schuman au lansat planul creării ,mai întâi a unei comunităţi economice si apoi politice.9 mai 1950 constituie ziua de naştere a U.E şi la această dată se sărbătoreşte în fiecare an Ziua Europei.În urma acestei initiative au luat naştere Comunitatea Europeană a Cărbunelui si Oţelului(CECO),Comunitatea Europeană de Apărare(CEA),Comunitatea Economică Europeană(CEE),Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM), Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS), Comisia europeană a drepturilor omului,Consiliul Europei,Parlamentul European.

Accentul s-a pus în primul rând pe importanţa integrării României în U.E şi însemnătatea cetăţeniei europene pentru populaţia ţării noastre. Chiar dacă România nu a fost acceptată în primul val al aderării din 1 mai 2004,alături de ţările baltice, Ungaria,Cehia şi Slovacia nu trebuie să ne pierdem speranţa.Mai avem o şansă la 1 ianuarie 2007 alături de Bulgaria. Pentru a putea fructifica această nouă şansă va trebui însă să îndeplinim cele trei criterii de aderare împuse de legislaţia europeană. Acestea sunt criteriul economic (presa,justiţie,administraţie), criteriul politic (naţionalităţi), criteriul acquis-ului comunitar (ansamblul tratatelor de la Roma, Amsterdam, Maastricht, Nisa) ce constituie cartea de identitate a U.E. În prezent România a încheiat 25 din cele 31 de capitole de negociere, cele mai dificile fiind cele legate de protectia mediului, justiţie şi afaceri interne. Foarte importantant de ştiut este că U.E acordă României 3 miliarde de Euro/anual(nerambursabili) prin intermediul a trei instrumente de finanţare. Primul program ,SAPARD este destinat agriculturii si dezvoltării rurale şi beneficiază anual de 150 miliarde euro. ISPA este instrumentul prin care se finanţează proiecte de infrastructură,transport şi mediu si primeste anual între 208-270 miliarde euro în timp ce prin programul PHARE se absorb cele mai mari sume nerambursabile pentru a îndeplini obiectivele creării unei coeziuni economice, a dezvoltarii instituţionale,şi a încurajării investiţilor pentru sprijinirea acquis-ului comunitar.

Ce presupune a fi cetăţean european?

Această calitate nu va înlocui cetăţenia română,se va putea călători în celelalte ţări ale Uniunii fără restricţii doar cu cartea de identitate, graniţele vor dispărea, nu vor mai fi necesari cei 500€ pentru acces,un român va beneficia de aceleaşi drepturi de care se bucură si ceilalţi cetăţeni europeni. Este bine de ştiut că initial circulaţia pe anumite segmente nu va avea loc, nu va exista iniţial un acces direct pe piaţa muncii. În acest sens cei vai favorizaţi vor fi:medicii,avocatii, precum şi cei din domeniul IT. Există de asemenea un sistem avantajos de burse. Pentru o documentare cât mai eficientă sunt puse la dispoziţie site-urile: www.15-25.ro ; www.infoeuropa.ro; www.eurotin.ro; www.sosforevs.org; www.leonardo.ro ; www.socrates.ro; www.eurodesk.org

vizite: 8955 redactor: Diana Doca in Participari

Toate drepturile sunt rezervate ATZ. Nici o informatie din acest site nu poate fi preluata, integral sau partial fara acordul din partea ATZ. Redactorii sunt direct responsabili pentru continutul articolelor si a stirilor.

rss feed atom feed Powered by eyeblog