en-joy  

Răvaşe aruncate-n vânt

19 03 2007 14:24

Primisem plocon în căsuţa de email vreo opt lucrări de la un anume Radu Mihai Crişan. Am zis nu. E prea mult de citit când ziua ţi se pare insuficientă cu 24 de ore. Dar o curiozitate dincolo de titlul lucrărilor m-a îndemnat să aflu rostul lor. Şi-atunci l-am întrebat chiar pe autor.

Cine este Radu Mihai Crişan?

Radu Mihai Crişan? Poate-i un vis ce caută a se reîntoarce-n Dumnezeu. Atât. Identitatea lui lumească nu importă.

Despre cărţile scrise, ce reprezintă ele? în cât timp au fost scrise? de unde ai cules datele pentru ele? pentru cine au fost scrise în mod special?

Celor ce-am scris le-aş zice altfel. Nu cărţi. Ci străduinţe investigative. Mici. şi modeste. Dar sincere. şi trudite. Cu dragoste de semeni. şi de Adevăr.

Nu-ţi dau un estimat de timp. Cum că le-am scris în atât. Ori în atât. N-am cum. Nu măsor timpul. Fiindcă e static. Din veşnicie.

Date, deschis îţi spun, n-am cules. Deşi am peregrinat prin biblioteci. Dumnezeu le-a adunat pentru mine. Eu doar le-am aşternut pe foaie. Cu-ngăduinţa Lui. Din vrerea Lui. Şi întru slava Lui. Tocmai de-aceea, nu-s destinate cuiva în mod predilect. Sunt oameni care-şi apleacă sufletul asupra lor? Care rezonează cu ele? Ei bine, acelor inimi li-s dedicate. Indiferent de vremuri. De locuri…

Eminescu este un subiect sensibil. Elevii sunt plictisiţi de el, alţii nu îl consideră un poetul românilor. Cum apare Eminescu la tine?

Plânsul lui Dumnezeu pentru mântuirea ăstui măcenic Neam Românesc. Aşa-mi sălăşluieşte-n suflet Domnul Eminescu. Profeticul, profundul, onestul şi de nici o realitate dezminţitul gânditor politic, sociolog şi economist Mihail Eminescu. Căruia, perfizii şi crunţii duşmani ai Neamului Românesc au început, mai nou, să-i batjocorească până şi geniul poetic.

Se poate face o comparaţie între ideologia naţională interbelică şi cea actuală?

Personal nu văd deloc două ideologii. Ci una singură. Una şi-aceeaşi religie politică a interesului, etern şi legitim, naţional Românesc. Trăită fiinţial de-ntreaga pleiadă a martirilor Voievozi de sânge Românesc. Mărturisită jertfelnic de etnicii Români din orice vreme. Cristalizată organic, ca doctrină, de către Mihail Eminescu. Pusă-n harică operă acţională de către Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu. Împărtăşită până la sacrificiul suprem de Nicolae Iorga (pe care, oricine-i citeşte discursurile parlamentare se dumireşte, nu legionarii l-au ucis ). De toate sufletele sfinte martirizate-n temniţa politică iudeocomunistă. De inima fiecărui Român autentic. Trăitor în carne ori numai în duh. Astâzi ca şi oricând până-n veacul vecilor.

A nu fi confundată cu mocirla politicianistă care-i uzurpă deliberat numele. Care nu-i românească (în singurul sens autentic al cuvântului – cel etnic ) nici cât negru sub unghie. Care-i antiRomânească şi antiDumnezeiască până în măduvă. Dar ai cărei profitori, vorba lui Eminescu, au pus totuşi mâna pe statul numit România. Numit România . Căci doar firma şi lacrimile mai sunt aici ale noastre.

Şi-acum comparaţia. Despre acea unică, una şi-aceeaşi religie politică a interesului, etern şi legitim, naţional Românesc. Între ea din anii interbelici şi ea de astăzi. Intensitatea ei, în inimile pe care le-nrâureşte, purtându-le spre Hristos, spre Viaţa Veşnică, este aceeaşi. Mistuitoare. Transfiguratoare. Sfântă.

Ce crezi că lipseşte în cultura română prezentă?

Românitatea. şi Dumnezeu. Acestea două cred eu că lipsesc mai cu seamă. Dar, atenţie! Nespusă atenţie! Nu în cultura Română . Unde-au fost, sunt şi vor rămâne sacre icoane. De-a pururi. Ci în cultura din România .

Sau, şi mai exact spus, în cultura oficială din România. De astăzi ca şi, în esenţă, din orice timp în care Ţara şi Neamul gem sub împilare străină. Cultură căreia i se aplică integral distincţia pe care-am făcut-o niţeluş mai devreme în legătură cu ideologia. Pe scurt, identitate completă, de fond , între ea (cultura oficială din România ) şi mocirla politicianistă (tot din România ; nicidecum Românească ).

Ce mesaj vrei să transmiţi prin cărţile tale?

Vrerea nu mi-i să transmit neapărat vreun mesaj. Cel puţin nu unul în accepţiunea curentă, lumească. Chemarea tainică, şi totdeodată luminoasă, pe care o simt lucrând prin mine îmi cere altceva. Să mă străduiesc a mărturisi Adevărul. Da! Adevărul. Cu «A» mare. Singurul absolut. Dumnezeu .

Un sfat pentru cei care le citesc, se poate?

Un sfat dacă se poate?…Da, se poate. Dar nu se cuvine . S-au prea lehămesit oamenii de sfaturi. şi cu drept cuvânt. Nu de sfaturi duc ei sărmăneii lipsă. Nu de crime psihice şi sufleteşti făcute sub masca dragostei simulate şi-a mimării bunelor intenţii. Ci de-un cuvânt rostit dintru adânc de inimă curată. Iar nu dintr-o hazna de creier satanizat.

Acest cuvânt mi-i vrerea ca să-l dau în dar şi nu doar unor categorii. Unor aşa-zise «segmente». Ci fiecărui semen. Tuturora. Iubiţi-vă unii pre alţii! Iubiţi-vă creştin!

La următoarea adresă se pot găsi lucrările, împărţite pe tematică, http://www.esnips.com/web/RaduMihaiCrisan  respectiv:

 - despre gândirea economică, politică şi socială a lui Mihai Eminescu :Sper Eminescu. Răspuns românesc la ameninţările prezentului şi la provocările viitorului; Testamentul politic al lui M. Eminescu şi Cât de “retrograd” este M. Eminescu?

- despre ideologia natională romanească interbelică : Totul pentru Hristos! Testamentul politic al lui N. Iorga; Induşmăniţii au acelaşi crez. Testamentele politiice ale lui I. Antonescu şi C. Z. Codreanu; Secretul sabiei de foc. Sau cum e cu putinţă fenomenul legionar.

- despre autoapărarea psihică- Cum să devii imun la manipulare.

Nu sunt eu criticul care să dea dreptate sau nu ideilor cuprinse în ceea ce a gândit şi a crezut de cuviinţă să spună lumii Radu Mihai Crişan, de aceea te-am lăsat pe tine, drag cititorule, să împarţi binele şi răul, raţiunea şi credinţa, în lume, mai ales, în lumea ta.

vizite: 10391 redactor: Anca Pepelea in Cultura

Toate drepturile sunt rezervate ATZ. Nici o informatie din acest site nu poate fi preluata, integral sau partial fara acordul din partea ATZ. Redactorii sunt direct responsabili pentru continutul articolelor si a stirilor.

rss feed atom feed Powered by eyeblog