en-joy  

Proiectul Grupuri Locale de Tineret în România

22 11 2004 15:00

În fiecare comună din România în care tinerii vor să iniţieze un grup local de tineret, Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret va oferi sprijinul necesar. Primul pas pe care tinerii dintr-o comună trebuie să-l facă este să formeze un grup de tineri care să fie motivaţi să înceapă. Apoi ei se pot înscrie pentru cursurile de vară la nivel naţional sau vor cere ajutor la faţa locului. Depinde de ei înşişi să înceapă în cartierul în care locuiesc, în comuna sau satul lor sau în altă parte unde consideră potrivit. Iniţiatorii unui grup local de tineret nu trebuie să fie ei înşişi la vârsta tinereţii. În anumite locuri, iniţiativa a fost luată de către o persoană cu rol social, de către directorul de şcoală sau de către autoritatea comunală. Ei i-au convocat pe tineri în jurul mesei de discuţii cu privire la înfiinţarea unui grup local de tineret.

Începuturile

La invitaţia organizaţiilor ADR-Kempen şi Somepro din Belgia câţiva tineri din 8 comune româneşti au venit în 1999 în Flandra. Ei au putut cunoaşte activitatea locală de tineret din regiunea Kempen şi au stabilit contacte utile. Din aceste contacte lărgite au rezultat diverse propuneri de activităţi de tineret în România. În acest fel s-a născut o mişcare de tineret în care jocul ca metodă de lucru are un rol central. Tinerii români au considerat că acest model de activitate este realizabil şi au trecut la implementare în propriile lor localităţi de origine. Aproximativ în acelaşi timp, un grup de tineri dintr-o organizaţie de tineret din Geel care activau în comitetul de sprijin pentru România organizau un grup local de tineret în Slatina-Timiş (judeţul Caraş Severin). Somepro a cuplat aceste două componente şi a cerut tinerilor din Geel să organizeze un curs în România. Acest curs a furnizat elementele necesare astfel încât orice participant interesat să poată lansa un grup local de tineret la el acasă.

În iulie 2000 a fost organizat primul curs, cu 12 participanţi din 3 comune. Numărul înscrierilor a crescut continuu în anii următori: 34 de participanţi din 9 comune în 2001, 45 de participanţi din 15 localităţi în 2002. În vara anului 2003 au fost organizate 2 cursuri ca să poată fi acoperită cererea: 95 de participanţi din 32 de comune. În 2004 au fost pregătite trei serii de curs din cauză că între timp şi alte comune s-au alăturat acestei activităţi, odată cu manifestarea interesului serviciilor publice de tineret din România.

În toţi aceşti ani cursurile au fost conduse de o echipă flamandă alcătuită din tineri experimentaţi care activează în diferite organizatii (Chiro, Scouting, KSA, grupuri locale de tineret pe teren, J&G). Începând din 2003 am cooptat şi tineri români în echipa de formatori.

Participanţii la cursuri trebuie să aibă cel puţin 16 ani. Cei mai mari au în jur de 25 de ani. Participanţii vin din toate colţurile României. Aproximativ jumătate din comunele participante au deja legături cu o comună flamandă.

Modelul grupului local de tineret GLT

În toţi aceşti ani conţinutul cursului a fost continuu cizelat. Era clar că nu se poate grefa automat modelul flamand de grup local de tineret la realitatea românească. În cele din urmă, s-a adoptat un model care se situează între, pe de o parte, organizaţia de tineret flamandă tipică (Chiro, Scouting, KSA, …) şi, pe de altă parte, bunele practici ale activităţilor ludice în aer liber. Odată cu trecerea anilor, tinerii români îşi pun propria amprentă pe aceste activităţi. Este de altfel un aspect pozitiv că ei adaptează modelul de grup local de tineret la realitatea lor culturală şi socială.

Grupurile locale de tineret sunt asociaţii non-formale care adună copii şi tineri organizatori şi participanţi la activităţi specifice, de o mare diversitate.

Există totuşi un număr de elemente esenţiale şi constante:

Elementul fundamental al activităţilor organizate în grupul local de tineret este jocul. Pentru noi, jocul înseamnă orice activitate care nu urmăreşte un câştig imediat sau perfecţionarea într-un anume domeniu. Prin joc copiii pot să se dezvolte atât în plan social cât şi psihic. În timpul jocului se asimilează valori: solidaritatea, democraţia, încrederea, dreptatea, toleranţa, aprecierea fiecăruia, vocaţia socială, respectul; se transmit calităţi: creativitatea, fantezia, dinamismul, spiritul de echipă; se însuşesc abilităţi de exprimare şi prezentare personală si a altuia. Prin joc se pot transmite informaţii utile. Exista deja teme adaptate în jurul: drogurilor, emoţiilor, sănătăţii, prevenţiei, alegerii studiilor etc. Acestea sunt adaptate vârstei participanţilor.

Grupul local de tineret nu se specializează doar într-un fel de activitate. Cine doreşte doar un tip de acţiune, mai bine pleacă la un club de sport, la şcoala de muzică, de pictură, la un club de dans, etc. Grupul local de tineret trebuie să propună cât mai multe activităţi posibile.

Activităţile se petrec după un program stabilit dinainte. De obicei, durează o jumătate de zi şi vorbim despre zile de joacă. Se pot organiza în timpul weekend-urilor, sâmbăta până la amiază, sâmbăta după-amiază ori duminica după-amiază; în timpul vacanţelor şcolare; în timpul sărbătorilor (oficiale), mai pe scurt: când nu este şcoală.

Membrii grupului local de tineret se întrunesc de obicei în ziua de joacă. Animatorii preiau în echipe de cel puţin doi grupa lor de vârstă. Ei lucrează cu aceeaşi grupă de vârstă un an. Fiecare grupă are program propriu potrivit cu vârsta membrilor.

Grupul local de tineret îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu public. Nu se ascunde de lumea din sat, comună ori oraş şi are o atitudine deschisă. Ce înseamnă aceasta concret? Înseamnă că întreţine contacte cu părinţii, este deschis la întrebări, interpelări, sugestii si critică, dă o mână de ajutor, dacă e necesar, ia parte la viaţa satului, comunei ori oraşului.

Activităţile se pot desfăşura pe un teren de joacă: curtea şcolii, terenul de fotbal, curtea căminului cultural etc. Pe timp rece si urât trebuie găsit un loc acoperit pentru întâlniri. Pentru aceasta, trebuie făcută o înţelegere pentru folosirea căminului cultural, a sălii de gimnastică a şcolii etc.

Ar bine ca grupul local de tineret să poată dispune de anumite materiale de bază: minge, cretă, o frânghie groasă, creioane, hârtie deja folosită şi curată, foarfeci, lipici etc. Acest material se procură cu banii grupului, colectaţi de la membrii săi (ca o cotizaţie sau taxă de participare) sau provenind din activităţi speciale (colectă de fonduri, cereri de subvenţionare sau sponsorizare etc.). Suma minimă necesară pentru ca un grup local de tineret să-şi înceapă activităţile este zero lei. Pentru constituirea bazei materiale a grupului şi pentru câştigarea autonomiei funcţionale complete, suma maximă necesară este de 8 milioane lei pentru un an. Pentru un grup de mărime medie (30 – 40 de membri) şi cu activităţi organizate la fiecare două săptămâni, bugetul anual optim se ridică la 5 milioane lei, în bani sau materiale.

Rezultate

După cursurile pe care le-am făcut, tinerii sunt extraordinar de entuziaşti şi motivaţi să lanseze un grup local de tineret propriu. Ştim că procentajul celor care au început se situează la aprox. 70%. Anumite grupuri încep cu activităţi regulate, în timp ce altele se limitează la perioadele de vacanţă. Câteva echipe de îndrumare nu fac altceva decât întruniri de planificare: le lipseşte îndrăzneala şi siguranţa de sine, dar ele ţin la visul lor de a începe cu un grup local de tineret. Remarcăm din ce în ce mai mult că această fază de început este de importanţă crucială pentru motivarea tinerilor. Dacă întâmpină greutăţi, ei nu au nici o structură locală superioară care să aplece urechea şi care să-i îndrume. În mediul lor, foarte rar se găseşte cineva care să-i ajute şi să-i sprijine în ceea ce vor să facă. Cei din jur sunt adesea suspicioşi în ce priveşte grupurile locale de tineret. De aceea e aşa de importantă îndrumarea directă a grupurilor locale de tineret.

Grupurile locale de tineret pot primi sprijin din trei direcţii:

- În primul rând este vorba de structura de voluntari supra-locală. Aceşti tineri experimentaţi şi formaţi pot observa şi îndruma grupurile locale de tineret din regiunea lor. În acelaşi timp ei se vor ocupa de îndrumarea cursurilor în anii care urmează

- Al doilea punct de sprijin îl reprezintă în România centrele regionale de tineret, care au luat deja avânt. Ele se află la o distanţă relativ scurtă de grupurile locale de tineret. Îndrumătorii profesionişti de la aceste centre pot îndruma în acelaşi timp grupurile locale de tineret. Ei pot juca de exemplu un rol important în cadrul administraţiei locale pentru a primi spaţiu pentru activităţi şi sprijin material (ex: fotocopiere/xeroxare, acces la internet). Centre de tineret se vor adresa şi altor tineri pentru ca aceştia să iniţieze grupuri locale de tineret în comunele proprii, fiind componentă a angajamentului ANT în proiectul Structură de sprijin pentru grupurile locale de tineret. În acest context, structurile administraţiei publice centrale pentru tineret au lăsat Centrului mobil pentru acţiunea socio-culturală pentru tineret din Iaşi gestionarea proiectului grupurilor locale.

- În fine, este vorba despre secretariatul naţional. Doi lucrători de tineret profesionişti se ocupă de organizarea formării, de instruirea voluntarilor la nivel supra-local, de informarea centrelor regionale de tineret, de îndrumarea grupurilor locale de tineret, de înfiinţarea unor noi grupuri, ş.a.m.d. Pe scurt, ei vor prelua sarcinile promotorilor belgieni, având două avantaje: sunt mai aproape de grupurile locale de tineret şi, în plus, vorbesc aceeaşi limbă.

Aceşti trei stâlpi de susţinere oferă grupurilor locale de tineret structura/reţeaua necesară şi le rezolvă problemele legate de situaţia “insulară”.

Pentru întărirea organizatorică s-a constituit o organizaţie-umbrelă pentru grupurile locale de tineret: Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret. Membrii săi sunt liderii de tineret activi în cadrul grupurilor locale. ONG-ul acreditează grupurile locale, cu condiţia îndeplinirii unui număr de criterii. Prin această recunoaştere, grupurile locale de tineret îşi pot consolida prestigiul în raport cu autorităţile locale (comună/primărie), de exemplu pentru a primi spaţii pentru jocuri. O recunoaştere oficială de către ONG-ul de la nivel naţional previne situaţia ca grupurile locale de tineret să trebuiască fiecare în parte să-şi scrie statutele şi să le supună aprobării. Mai departe, asociaţia va putea să cauţioneze partea tehnică de asigurare materială.

Noi grupuri locale de tineret

În fiecare comună din România în care tinerii vor să iniţieze un grup local de tineret, Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret va oferi sprijinul necesar. Primul pas pe care tinerii dintr-o comună trebuie să-l facă este să formeze un grup de tineri care să fie motivaţi să înceapă. Apoi ei se pot înscrie pentru cursurile de vară la nivel naţional sau vor cere ajutor la faţa locului. Depinde de ei înşişi să înceapă în cartierul în care locuiesc, în comuna sau satul lor sau în altă parte unde consideră potrivit. Iniţiatorii unui grup local de tineret nu trebuie să fie ei înşişi la vârsta tinereţii. În anumite locuri, iniţiativa a fost luată de către o persoană cu rol social, de către directorul de şcoală sau de către autoritatea comunală. Ei i-au convocat pe tineri în jurul mesei de discuţii cu privire la înfiinţarea unui grup local de tineret.

Pentru o comună românească, aceasta este o şansă de a furniza tinerilor un angajament social valoros. Ei îşi pot asuma responsabilităţi şi pot exersa în domenii de care vor avea nevoie în viaţa de adult: a învăţa să porţi o responsabilitate, a reflecta în mod democratic, a organiza, a programa întâlniri şi a le respecta, a gândi în mod creativ, a se implica/angaja, a se ocupa de copii şi bătrâni, … pe scurt, un pachet de abilităţi sociale care nu se pot învăţa pe băncile nici unei şcoli, abilităţi care în viaţa profesională au o importanţă enormă.

Dar există şi consecinţe imediate pentru comunitate. Într-un sat unde există un grup local de tineret, există prin aceasta o ofertă organizată de activităţi pentru copii şi adolescenţi. Este ceva accesibil, fiindcă copiii pot merge pe jos până acolo şi este – în principiu – gratuit. Pentru copii este important să participe la activităţi plăcute împreună cu prietenii: se distrează şi primesc educaţie fără să-şi dea seama! Pentru părinţi (care, la început, pot fi puţin suspicioşi) devine o experienţă lăudabilă când îşi văd copiii foarte entuziaşti şi cu povestiri fără sfârşit. Pe scurt, are loc ceva pozitiv în existenţa unei asemenea comunităţi.

Informatii suplimentare

Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret

Email: lywg_aglt@yahoo.com

vizite: 15457 redactor: en-joy in Parteneri

Comentarii

 

1. Roxana

19 09 2005 16:15
Buna ziua ..puteti sa-mi oferiti mai multe informatii despre inscrierea in acest grup? 

2. ancuta

20 09 2005 10:19
sunt trecute datele de unde poti obtine informatii, respectiv numar de telefon si adrese de email. cred ca e indicat sa le trimiti lor un email. 

3. raluca

22 04 2007 12:42
datele de contact trebuie reinoite, domnul Doru Pruteanu nu mai este printre noi Eu sunt un membru al acestui ONG din 2005 

4. Juicy Couture Bags

05 06 2012 17:07
Thanks! it's helpful to me! 

5. Cheap Coach Handbags

07 08 2012 00:23
Here is an area that might be of help for you! 

6. Celine Luggage

18 08 2012 14:49
This really is genuinely excellent news. Thank you for sharing it with us! 

7. Cheap Ugg Boots

31 10 2012 23:12
Hi, thank you so a great deal for these ideas! 

8. uk best essays

11 02 2018 18:57
You also need to work on your project graphics because this part.

Adauga si tu un comentariu

Bold Italic Underlined Link

Toate drepturile sunt rezervate ATZ. Nici o informatie din acest site nu poate fi preluata, integral sau partial fara acordul din partea ATZ. Redactorii sunt direct responsabili pentru continutul articolelor si a stirilor.

rss feed atom feed Powered by eyeblog