en-joy  

Obligatiile persoanelor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj

12 08 2009 22:41

Agenţia Nationala pentu Ocuparea Fortei de Munca prin Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov reaminteste persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj ca au, potrivit legii, mai multe obligatii ce trebuie respectate.

Acestea sunt:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de cte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt nregistrate, pentru a primi sprijin n vederea ncadrării n muncă;

b) să comunice n termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt nregistrate orice modificare intervenită privind:

- ncadrarea n muncă;

- emiterea certificatului de nmatriculare sau a autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente;

- realizarea de venituri;

- plecarea din ţară;

- concediul de maternitate sau de ngrijire a copilului;

- intervenirea incapacităţii temporare de muncă;

- pensionarea;

- admiterea ntr-o formă de nvăţămnt;

- schimbarea domiciliului;

- alte situaţii;

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt nregistrate;

d) să caute activ un loc de muncă.

In acelasi timp, Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede si sanctiuni pentru nerespectarea obligatiilor pe care le au somerii.

Atentie!

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj:

persoanele care, la data solicitarii dreptului de indemnizatie de somaj, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

1. persoanele care refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca;

2. absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant;

3. persoanele care au incetat raporturile de munca sau de serviciu prin acordul partilor, prin demisie sau din motive disciplinare.


Plata indemnizatiei de somaj se suspenda in urmatoarele situatii:

la data neprezentarii lunare, pe baza programarii sau ori de cate ori somerii sunt invitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde sunt inregistrati, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca.

pe perioada indeplinirii stagiului militar;

la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;

la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap;

pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

la data pensionarii pentru invaliditate;

pe perioada acordarii platilor compensatorii potrivit legii.


Plata indemnizatiei de somaj inceteaza in urmatoarele situatii:

la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare (in prezent 500 lei);

la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;

la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

in cazul decesului beneficiarului;

la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul absolventilor, persoane asimilate somerilor

--- Comunicat AJOFM Brasov, intocmitCristina Trifan----

vizite: 12098 redactor: Admin in Diverse

Toate drepturile sunt rezervate ATZ. Nici o informatie din acest site nu poate fi preluata, integral sau partial fara acordul din partea ATZ. Redactorii sunt direct responsabili pentru continutul articolelor si a stirilor.

rss feed atom feed Powered by eyeblog