en-joy  

De la somaj--- important pentru absolventi

18 08 2009 10:58

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov reaminteste absolvenţilor promoţiei 2009 faptul ca, la 29 august a.c. expira termenul de 60 de zile de la absolvire, termen in care trebuie sa se inregistreze in evidenta Agentiei ca persoane in cautarea unui loc de munca, pentru a beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest termen se calculează ncepnd cu data de 1 a lunii următoare celei nscrise in diploma sau, dupa caz, in certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamanat de stat sau particular, autorizata ori acreditata in conditiile legii, daca in cuprinsul acestora nu se specifica, in mod expres, o anumita data de absolvire, iar depasirea acestuia atrage după sine decaderea din dreptul de a beneficia de indemnizaţie de şomaj.

Pentru absolventii de liceu, termenul de 60 de zile se calculeaza de la absolvirea liceului si nu de la data sustinerii examenului de bacalaureat.

nregistrarea absolvenţilor ca persoane n căutarea unui loc de muncă se realizeaza la sediul AJOFM Braşov din str. Lungă nr.1A, camera 8, şi la toate punctele de lucru din localităţile Făgăraş, Codlea, Rupea, Rşnov, Zărneşti şi Săcele, in a caror raza teritoriala isi au domiciliu, pe baza urmatoarelor acte:

a) BI/CI - copie şi original;

b) Act de studii sau adeverinţă - copie şi original (in cazul absolventilor de liceu certificat de absolvire);

c) Certificat de naştere - copie şi original;

d) Certificat de căsătorie dacă este cazul - copie si original;

e) Adeverinţă medicală cu mentiuneaApt pentru muncă sau cu eventuale restricţii medicale;

f) Adeverinţă de venit eliberată de administraţia financiară;

g) Dosar plic;

Programul de depunere a dosarelor este de luni pana vineri intre orele 07:30 15:00.

De retinut este faptul ca inregistrarea absolventilor in evidenta AJOFM Brasov, ca persoane in cautarea unui loc de munca, se face in termen de 60 de zile de la absolvire, iar indemnizatia de somaj se acorda, la cerere, cu actualizarea actelor depuse la dosar, numai dupa expirarea celor 60 de zile si numai daca nu si-au gasit un loc de munca.

Cuantumul indemnizatiei de somaj pentru absolventi reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii dreptului, si se acorda pe o perioada de 6 luni (cf. Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca) la care se adauga cele 3 luni de prelungire conform OUG 28/2009. Ex. La 18.08.2009 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este 600 RON - Indemnizatie de somaj = 300 RON.

---Comunicat AJOFM, intocmit Cristina Trifan---

vizite: 16679 redactor: Admin in Diverse

Toate drepturile sunt rezervate ATZ. Nici o informatie din acest site nu poate fi preluata, integral sau partial fara acordul din partea ATZ. Redactorii sunt direct responsabili pentru continutul articolelor si a stirilor.

rss feed atom feed Powered by eyeblog