en-joy  

Primaria Brasov - Comunicat

16 09 2009 18:11

privind acordarea ajutorului pentru ncălzirea locuinţei cu energie termică n sistem centralizat / gaze naturale n perioada 01. 11. 2009 31.03. 2010, n conformitate cu OUG 5/2003, privind acordarea de ajutoare pentru ncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare

Beneficiază de acest ajutor familiile şi persoanele singure cu venituri pnă la 615 lei/membru de familie, care utilizează pentru ncălzirea locuinţei energie termică n sistem centralizat sau gaze naturale.

Titularul ajutorului - persoana care completează cererea de acordare a ajutorului pentru ncălzirea locuinţei - este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de nchiriere al acesteia, ori alt membru de familie major şi legal mputernicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de nchiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a mplinit vrsta de 18 ani.

Cuantumul ajutorului este:

a) pentru persoanele care utilizează gaze naturale pentru ncălzirea locuinţei: n sumă fixă, n raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure şi reprezintă sume lunare cuprinse ntre 262 lei şi 19 lei, dar nu mai mult dect valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită (pentru cei care folosesc gaze naturale n regim de asociaţie);

b) pentru persoanele care utilizează energie termică n sistem centralizat pentru ncălzirea locuinţei: prin compensarea procentuală, ntre 100% şi 10%, a valorii efective a facturii la energie termică n raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure;

Dreptul la ajutorul de ncălzire se stabileşte ncepnd cu luna n care a fost depusă cererea şi declaraţia pe proprie răspundere;

Acordarea ajutorului se face pe bază de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, nsoţite de documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, conform Dispoziţiei de Primar nr. 30299/10.09.2008;

Formularele de cerere şi declaraţia pe proprie răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către furnizorul de energie termică n sistem centralizat (prin intermediul asociaţiilor de proprietari) şi de furnizorul de gaze naturale (la sediul asociaţiilor de proprietari şi la casieriile GDF SUEZ Str. Bisericii Romne nr.107A, Braşov);

Cererea va fi nsoţită de următoarele documente :

- copii acte de identitate pentru titular şi membrii familiei: buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporar, permis de şedere permanent, certificat de naştere (pentru copiii sub 14 ani);

- pentru salariaţi adeverinţă de salariu n original, cu venitul net aferent lunii anterioare depunerii cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere;

- copie cupon pensie, indemnizaţie şi alocaţie aferent lunii anterioare depunerii cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere;

- pentru studenţi, adeverinţă de la facultate din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;

- pentru persoanele fizice autorizate, adeverinţă n original, de la Administraţia Financiară;

- pentru persoanele care locuiesc n chirie, copie după contractul de nchiriere vizat de Administraţia Financiară, valabil pentru perioada n care solicită ajutorul;

- pentru persoanele care nu deţin contract de nchiriere, vor prezenta o adeverinţă tip de la asociaţia de proprietari de care aparţine imobilul, din care să rezulte că locuiesc la adresa respectivă, sunt nscrişi n cartea de imobil şi plătesc cheltuielile de ntreţinere;

- copie după ultima factură GDF SUEZ - aferentă lunii anterioare depunerii cererii, (pentru cei care folosesc gaze naturale pentru ncălzirea locuinţei);

- codul titularului de contract nsoţit de ştampila asociaţiei de proprietari/locatari la care este arondat titularul şi semnătura reprezentantului asociaţiei (pentru cei care folosesc energie termică n sistem centralizat pentru ncălzirea locuinţei).

Cererile se depun n perioada 01.10.2009 23.10.2009 la:

fostul sediu CET din Str. Parcul Mic nr. 23-25, Luni Vineri 08 - 1900

sediul GDF SUEZ, Str. Bisericii Romne nr. 107A, Luni Vineri 1600 - 1930

Pentru informaţii suplimentare telefon 0368/464081 int. 19, 15.

vizite: 9075 redactor: Admin in Diverse

Toate drepturile sunt rezervate ATZ. Nici o informatie din acest site nu poate fi preluata, integral sau partial fara acordul din partea ATZ. Redactorii sunt direct responsabili pentru continutul articolelor si a stirilor.

rss feed atom feed Powered by eyeblog